Децата изучават родния си език много бързо.
Тяхното темпо на изучаване е изключително пъргаво и породено от любопитството. Те опознават и анализират околната среда с всичките си сетива.

А Вие как учите езика?
Най-вероятно сте погълнати от учебниците и лекторите си. Време е да слезете на Земята!
Децата са гениални по отношение на трупането на познания по език. Всеки ден, средностатистическо дете научава около 10 нови думи. До 18-годишна възраст, то овладява над 65 хиляди думи. Ако знаете поне 1 % от това на английски, това ще Ви позволи свободно да комуникирате. Децата имат гениален метод за изучаване на езика.
Те, могат да говорят на няколко езика. Самият аз познавам многоезични деца и искам да призная, че са много проницателни. Изучаването на езика стимулира развитието на мозъка. Вие също, можете да се възползвате от този метод.

Учете английски по метода на децата – един предмет, една дума

Оказва се, че децата имат известна стратегия при научаването на думи. Децата изучават света изхождайки от това, че за всеки обект е преписана определена дума. Ако покажете на дете ябълка и изговорите думата „ябълка“, то детето, светкавично ще направи асоциация. Ако кажете на английски „apple”, то по същия начин ще изникне подходяща асоциация.

Изследването на мозъка при човек е показало, че ако в мозъка е възникнала асоциация между даден обект и дума, то това автоматично стопира асоциирането на този обект с друга дума. Тоест ябълката няма да може да се асоциира с думата „круша“.

Ако изучаващия приеме, че дадена дума няма синоними, то обучението ще бъде съкратено максимално, само при условие, че думата ще бъде повторена минимум веднъж.

Обърнете внимание на Вашето обучение по английски език. Изхождате ли от позицията, че за един предмет съществува една дума, която да го описва?

Относно физическите обекти, като печки, книги и маси – най-вероятно за тях разполагате с подобна стратегия. Тези думи, най-вероятно запомняте много бързо. Проблемът възниква, когато следва да изучите абстрактни понятия, като например: описване на състояния или емоции. Най-вероятно, опознавате английски, знаейки, че за едно понятие съществуват няколко думи. Много бързо навлизате в синоними, които да описват един обект.

Не забравяйте! Учете английския по метода на децата и преписвайте за един предмет – една дума.
По този начин, винаги ще можете да използвате основното значение на думата в множество контексти, например: красиво време, красива жена, красив изглед. Това максимално ще ускори Вашето изучаване на английски.

Какво да правите със синонимите? Затвърждавайте ги само тогава, когато изучите основните 1-2 хиляди думи. С тях ще можете да избегнете повторенията, когато пишете текст. При устната комуникация, винаги ше можете да се справите, знаейки само основното значение на думите.

Материалът е любезно предоставен от школа по английски език в София Englishworldacademy.com.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook