На фона на цялата история на българската държава от над 1300 години, последните шест десетилетия може да не ни се струват дълъг период, но ако ги разгледаме по подробно, ще видим, че това е време на огромни социални, икономически и политически промени, което е преобразило изцяло нацията ни. Може да се каже без съмнение, че днес българският народ жъне това, което е сял щедро в близкото минало, най-вече след Втората световна война.

„Легализираното отнемане на животи на неродени български деца, за вече цели 60 години, е може би най-голямото общонационално престъпление на българския народ и той носи и ще носи последствията от него като естествено наказание за своя егоизъм и безотговорност, което може да доведе дори до изчезване на нацията ни“, казва Ивайло Тинчев председател на сдружение „Избор за живот“.

Защо и как се легализират абортите в България?

Факт е, че винаги в историята на човечеството е имало тайно предизвикани аборти от жени чрез билки, отвари или различни абортивни инструменти и методи; на някои места абортите дори са били приемани за допустими по време на войни, бедствия и глад. Винаги обаче на обществата, които са приемали за нормално унищожаването на собственото си поколение, се е гледало от околните народи като на зли и недостойни за съществуване. Аристотел е сред първите, които се опитват да наложат абортите по социални причини, а лекарите в древността като цяло допускали аборта, когато е застрашен живота на майката, но дори в оригиналната Хипократова клетва се казва буквално: „Така няма и да дам на жена песар, за да предизвикам аборт“.

До началото на 20 век абортите са рядко срещано явление и се наказват най-сурово. Тогава след 1920 г. заедно с разпространението на социалистическите идеи, се появяват нов тип организации за правата на жените, които налагат обществен модел, при който от жените се очаква да правят всичко задължително наравно с мъжете. В следствие на това, дори тези жени, които желаели да отглеждат децата си у дома започват да бъдат смятани за безполезни в обществото, ако не работят във фабрики, заводи или не допринасят по друг начин за социалната идея. Децата вече задължително трябвало да бъдат предоставяни на социалистическата държава за отглеждане и възпитание в детски ясли, детски градини и училища. По онова време, в рамките на няколко поколения, целенасочено се разрушават религиозните и семейните традиции и ценности. Човешкият живот става нежелан и ненужен, ако държавните водачи или обществото, че не се нуждаят от него за своите цели.

Докато според законът от 1896 г. абортът в България се определял като криминално престъпление и правата на лекарите, които са извършвали такъв, са били отнемани, то след закона от 1956 година, когато на власт вече е Българската комунистическа партия, абортите биват легализирани. Това става под въздействието на властта в Съветския съюз и оказван натиск към всички социалистически страни, за приемане на общи насоки в народното здраве. В началото абортите били само частично либерализирани и имало ограничение в зависимост от броя на децата на семейството или здравословното състояние на плода или майката. По-късно, както е и в настоящият момент, ограниченията за аборт в първите 12 гестационни седмици отпаднали изцяло.

Българската нация застарява и вече не може да се възпроизвежда. За да продължава да съществува България, е необходимо жените в страната да раждат средно по 2.1 деца през живота си, а този показател вече е паднал до 1,5. Тенденцията е с продължаващото застаряване на населението и мигрирането на много млади българи в други страни по икономически или други причини, този показател да се влошава още повече.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook