В нашето ежедневие и интернет пространството използваме и често срещаме символа @. Той обаче далеч не е рожба на новото време, а много векове назад и то в пределите на днешна България.

Hай-ранната документирана употреба на символа @ е в български препис на гръцки текст от 1345 г., съобщи BBC. Ръкописът се съхранява в библиотеката на Ватикана. Знакът е използван като първа буква в думата “Амин”, с която завършват молитвите. За първи път символът е изобразен в Манасиевата хроника, която е превод на Световната летопис на ромейския писател Константин Манасий.

Оригиналната хроника се състои от 6733 стиха. Тя обхваща събития от сътворението на света до началото на управлението на ромейския император Алексий I Комнин през 1081 г.

Преводът на български език е направен по нареждане на цар Иван Александър. В него има 19 добавки, свързани с българската история, които за да се отличават, са изписани с червено. Мистерия е защо символът е използван точно в този контекст.

В съвременния свят @ е въведен от починалия в понеделник Реймънд Томплисън, който е наричан бащата на електронната поща. Неговата идея за изпращане на писма по електронен път от един компютър на друг се заражда през 1971 г.

Имейлът е съществувал в ограничен мащаб преди Томлинсън, като електронни съобщения са можели да бъдат споделяни сред множество хора в рамките на ограничена мрежа. Но до неговото изобретение през 1971 г. не е било възможно изпращането на съобщения на конкретен човек на конкретен адрес.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook