Най-голямата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки, стартира националната си кампания „Сложи Зелената точка! Събирай разделно!“. Специален гост на събитието беше Маги Джанаварова- един от посланиците на проекта, която сподели защо подкрепя проекта и използва възможността да призове все повече хора да приемат отговорно разделното събиране.
Г-н Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на организацията, даде повече подробности за целите, които си поставя компанията и какви са предизвикателствата пред, които се изправя.

Кампанията се провежда на територията на 101-та общини в България без община Плевен, в която тя беше изпълнена като пилотен проект. Нашата цел е да продължим да информираме и мотивираме хората да събират разделно своите отпадъци от опаковки, като по този начин реално да допринасят за спестяването на ресурси и опазването на околната среда. Кампанията ще се проведе в периода от 20 септември до 8 октомври 2010г. включително. За целта ще бъдат разпространявани стикери със Зелената точка, която е международен символ на Pro Europe – Европейската организация на компаниите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, за чието използване в България е сертифицирана само една фирма. Всяко домакинство, залепило Зелената точка на пощенската си кутия и събиращо разделно отпадъците си от опаковки, се бори за 10 парични награди от 1000 лв. и 1000 по-малки предметни награди.

Успоредно с информационните материали, предназначени за домакинствата, основен фокус на кампанията са учениците в градовете в тези общини. Специални информационни плакати и стикери ще бъдат разпространявани в учебните заведения, които приканват децата да събират разделно своите отпадъци от опаковки, както и да участват с гласа си за своите училища. Първите 30 училища, събрали най-много точки от регистрации на сайта www.ecopack.bg/greenschool, ще спечелят тенис маса със съответното оборудване и комплекти за бадминтон, а това от тях с най-много точки ще спечели и концерт на звездите от Мюзик Айдъл Тома, Нора и Маги в своя двор.

Националната кампания „Сложи Зелената точка! Събирай разделно!“ е най- амбициозният по обхват и дейност проект до момента на дружеството, с който организацията си поставя за цел да продължи да формира трайни навици в населението на 101-те общини, в които осъществява своята дейност. Специфичното в тази кампания е насочването на фокуса към отделния човек, с цел провокиране на отговорно отношение и конкретни действия за опазване на околната среда и разумното използване и пестене на ресурси. За тази цел ще бъдат разпространени над 1 000 000 информационни стикера и над 16 000 плаката за периода на кампанията.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook