На 24-ти август се проведе семинар на тема „Бременност, Раждане, Майчинство”. Основна тема на семинара бяха периодите на бременност, раждане и майчинство, както и тревогите, които носят те в ежедневието на младите родители.

Една от основните тревожни статистики, на които бе наблегнато е увеличаващият се процент на преждевременното раждане. Причините за това са комплексни, но тютюнопушенето по време на бременността безсъмнено се откроява като една от тях. Това е тема, много специална за ръководството на ресторант Kрим, тъй като неотдавна бе взето решението цялата затворена територия да е свободна от тютюнев дим.

Това се прави с цел предпазване на здравето както на клиентите, така и на персонала на ресторанта. Независимо дали е по време на бременност или не, такъв вид интелигентна забрана е в правилната посока към едно по-здраво общество и една по-малко натоварена здравна система. Припомняме, че такъв вид забрана беше разглеждана от българските депутати и бе отхвърлена на този момент.

Вярвайки в това си убеждение ресторанта предостави своята прекрасна градина на специалистите Проф. Емилия Христова, председател на Асоциацията на българските неонатолози и Д-р Валентина Григорова, специалист акушер-гинеколог и зам. директор на 1-ва АГ болница „Света София”.

“Аз вярвам, че намаляването на преждевременното раждане минава преди всичко през добрата информираност и изграждането на добра здравна култура сред младите хора. Важно е да се изгради и държавна политика за стимулиране и мотивация на раждаемостта, но преди всичко Майчинството трябва да бъде разбрано като основа за доброто здраве на нашето общество и бъдещето на нацията. „ споделя проф. Христова по време на семинара.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook