Към момента петте най-високо оценени банки по азбучен ред, измежду които ще бъде анонсиран финалистът на „Годишни банкови награди” за наградата „Банка на клиента” 2009 са: ДСК, Обединена българска банка, Пощенска банка, Първа инвестиционна банка и Райфайзенбанк. Интересни и нови са попълненията във втората петица.

Получените резултати показват, че клиентите в най-голяма степен се влияят от конкретните финансови условия, които получават от банките. На второ и трето място са обслужването и гъвкавостта към различните нужди на отделните клиенти. С най-малка тежест при общата удовлетвореност са развитата клонова мрежа и разнообразните и иновативни продукти.

Нивата на оценките по отделните индикатори варират между „среден” 3 и „много добър” 4.7 по шестобалната скала, което показва значителна степен на чувствителност на клиентите към получаваните услуги. Едновременно с това липсата на по-високи стойности от „много добър”, са индикативни за наличието на още по-високи очаквания към банките, особено що се отнася до цената на финансовия ресурс (лихвите). До известна степен това въздейства негативно на нагласата на клиентите да възприемат банковите институции като партньор.

Класацията на десетте най-високо оценени банки ни показва, че по-високите нива на удовлетвореност не са привилегия само на големите финансови институции. Проучването показва, че не са малко и банките с по-ниски пазарни дялове, които в значителна степен отговорят на изискванията на своите клиенти, коментира Добромир Живков. Полаганите усилия за задържане и спечелване на клиенти се измерват не само чрез конкретните финансови показатели в края на всяка година, но и чрез маркетинговите проучвания, които дадоха възможност за задълбочен анализ на поведението на българските клиенти на финансови институции. Част от тези проучвания са и изследванията на удовлетвореността на клиентите от предоставяните услуги.

Това са част от резултатите от онлайн проучването за БАНКА НА КЛИЕНТА 2009, проведено сред 1230 клиенти на банкови услуги в цялата страна. Проучването е организирано от в. Пари и Маркет ЛИНКС и ще приключи и оповести финалистите в оспорваната категория на 22 юни на церемонията по награждаването на банковите институции в страната. Тогава ще се проведе церемонията по награждаване на „Годишни банкови награди” на в. Пари. Годишните банкови награди дават експертна оценка за развитието на сектора и по-конкретно на отличилите се през последната година банки. Една от тези награди е „Банка на клиента”. Нейната цел е да определи най-високо оценената банка от страна на използващите финансови услуги българи.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook