Европейските тютюнопроизводители в момента се намират в изключително трудна икономическа ситуация, белязана най–вече от преустановяването на субсидиите поради реформата на аграрната политика на Съюза. В този контекст, новото предложение на Световната здравна организация (СЗО), ако бъде прието от страните, подписали Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ), би могло да доведе до изчезването на традиционните марки цигари, произвеждани с ориенталски или Бърли тютюни, които всъщност са и по-голямата част от европейското производство. В този случай правилата ще нанесат и финалния удар на 70,000 европейски тютюнопроизводители, които отглеждат тези сортове.

Работната група, създадена от СЗО, за да разработи правилата на членове 9 и 10 на РККТ, обяви своите предложения. Те ще бъдат обсъдени на 16 юни на среща на здравните специалисти на страните-членки на Европейския съюз за изработването на обща европейска позиция за Конференцията на страните по РККТ, която ще се проведе през ноември 2010 г. Наред с другите мерки, СЗО препоръчва „забраната или ограничаването на употребата на съставки в цигарите”. Тези правила, ако бъдат приети, могат да доведат до прекратяването на тютюнопроизводството в Европа.

Наистина, традиционните цигарени смеси, които изискват използването на допълнителни съставки, се произвеждат от Бърли и ориенталски тютюни, които представляват 55% от тютюнопроизводството в Европа. Този тип цигари, представляващи по-голямата част от продаваните в Европа, съгласно новите правила на СЗО ще бъдат буквално премахнати.

Според Международния съюз на тютюнопроизводителите UNITAB, тези предложения ще имат унищожителни последствия за десетки хиляди тютюнопроизводители в някои от най-мизерстващите райони на Европа, без да окажат какъвто и да е ефект върху общественото здраве. За да забранят употребата на продукти, съдържащи плодови аромати (грозде, череша, праскова и дори банан …), които привличат най-младите, някои страни като Франция, САЩ или Австралия вече приложиха ефективни мерки.

UNITAB призовава правителствата на страните-членки на ЕС, да отхвърлят предложените от работната група на СЗО препоръки, за да защитят бъдещето на европейските тютюнопроизводители и да намерят разумно решение на въпроса.

България
В страната има 38,000 регистрирани тютюнопроизводители; заедно с членовете на техните семейства броят на хората, чието оцеляване зависи от производството на тютюн нараства на 180,000;
Общото годишно производство на тютюн възлиза на 35,8 милиона кг.

Турция
В страната има приблизително 70,000 тютюнопроизводители;
Общото годишно производство възлиза на 93 милиона кг.

UNITAB е Международният съюз на тютюнопроизводителите, който представлява приблизително 85,000 тютюнопроизводители в цяла Европа.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook