Романът “Книга за бамбука” е интелектуално-поетично пътешествие до средновековните Япония и Китай.

Старата японска приказка за момичето родено в бамбука е само приказното начало на една полуизмислена, полуистинска история. Владислав Баяц, без излишен екстаз, води читателя през културата, етнографията, японското изкуство и философията на дзен будизма на Япония. В маниера на добрата криминална история пред читателя протичат напрегнати ситуации и дворцови интриги до края, когато изплува суровостта на запазването на властта и нейният огледален образ в лицето на изкушението и медитацията в манастира – вечната борба между светското и духовното.

Необикновен роман в три части – “Книга за бамбука”, “Междусловие” –есе за разказаната история и истината за бамбука и “Речник” с голяма разказвателно-енциклопедична стойност.
“Книга за бамбука” прилича на японска рисунка с туш, която незабележимо потвърждава, че важните неща остават зад или извън езика и не могат да се изразят чрез него.

Героите на “Книга за бамбука” са една почти реална личност – момиченцето Кагуя-химе от известна японска приказка и няколко личности с различно обществено положение. През романа преминават двойствените личности от историята на Китай и Япония – от обикновения пазач на бамбуковите градини, до могъщия владетел на цялата страна – шогунът Осон. Главният герой, между впрочем, не са нито принцесата, нито шогуните, нито монасите в храмовете, а необикновеното, тайнствено, вечното, нежното и същевременно сурово растение – бамбука.

Действието започва в Япония, на планината Шито с разказ за пазача на най-отдалечените бамбукови градини Обуто Нисан. Параболата на търпеливия Обуто и дъщеря му Кагуя-химе, “родила” се от едно бамбуково дърво, представлява основната рамка на разказа, който по-късно се усложнява през образа на принца Осон Младши и дзен-послушника, бившият самурай – Сензаки. Абсурдните дзен коани за пътя на просветлението представляват фона и базата за фабулата на бягството от наказанието и търсенето на изкуплението. Така на края на тази далекоизточна одисея бившият шогун и войник ще се срещне и разпознае като отражение на “една душа в две тела”, душата, която е намерила пътя до сатори. В маниера на добрата криминална история пред читателя се сменят напрегнати пасажи и интриги до края на книгата, когато изплува суровостта на борбата за запазването на властта и нейния огледален образ в лицето на изкушенията и медитациите на послушниците в манастира. Специфичното японско-китайско обкръжение ни въвежда в жанра на приказното. Оттам авторът Владислав Баяц ни води през етнографията и фолклора, през някои общи и конкретни детайли от ежедневието, традицията и философията на Япония. Читателят често присъства на церемонията на чая, ритуалното приготовляване на храната, упражненията на коана и дзена; на значението на градината и природата за тази далечна философия на живот, на символичното тройство на бамбука, сливата и бора, на изкуството на стрелбата с лък, изобразителното изкуство сумие и японската драма НО.

Междусловието, втората част на “Книга за бамбука” е есе за раждането на тази литературна игра и за нейният действителен герой – бамбука.
Изчерпателният речник на непознатите думи и термини, като трета част, е само един капан, поставен от автора с който той ни въвлича в паяжината на фантазията си. На пръв поглед изглежда, че авторът иска да ни поучи, но усмивката му е загадъчна, като на дзен-монах, който кара ученика да удари главата си в гредата, за да постигне просветление. И така, речникът, с огромна енциклопедична стойност в същност, е продължение на историята за бамбука, разказана в романа.

“Книга за бамбука” е писана с езика с чувствителността на хайку. Тя прилича на японска рисунка с туш и незабележимо потвърждава, че важните неща стават зад или извън езика и не могат да се изразят чрез него.
Източник: az-jenata.com