Смешното по-бавно достига до мъзъка на жените, но затова пък чувството им за хумор е доста по-изявено, отколкото при мъжете. Това е изводът от американско проучване, за резултатите от което съобщава британският в. „Таймс”.

Екип от Станфордския университет приложил метода на функционалната магнитно-резонансна томография, за да наблюдава пряко функционирането на различните области в мозъка.

Участниците в експеримента, десет жени и десет мъже, трябвало с натискане на клавиши да дават оценка доколко смешни за показваните една след друга 70 еднакви карикатури. Измервана била не само реакцията, но и нейната скорост.

„Изводите ни напълно потвърждават стереотипната представа за различния начин, по които двата пола реагират на хумора“, – посочва проф. Алън Рейс, директор на Центъра за интердисциплинарни изследвания на мозъка към университета в Станфорд.
При жените е установена по-силна активност на мозъчната кора в челната част – това показва, че те обработват сигналите, засягащи речевите мозъчни центрове.

Учените тълкуват това като доказателство, че жените са по-склонни да реагират на шеги, базирани на игра на думи и със сюжет, отколкото на примитивни смешки. Наблюдението показало също така по-слаба предварителна нагласа за смешна шега при жените, но затова пък, ако тя се окажела такава, те се забавлявали с по-голямо удоволствие.

При мъжете е обратно – те предварително са готови да се разсмеят от шегата, но ако останат разочаровани, това ги угнетява.

На практика, посочват изследователите, жените са по-малко склонни да се смеят на шеги, които не са им смешни, докато мъжете в тази ситуация биха се смели гръмогласно, за да не ги заподозрат в липса на чувство за хумор.

В същото време силният пол демонстрира по-бърза реакция от жените при смешна ситуация, но установената експериментално разлика е незначителна, посочват учените.
Източник: health.bg