От 1 октомври 2009 г. влизат в сила редица промени в Семейния кодекс. Между тях най-обсъжданите въпроси са брачният договор и облекченият развод.

Всички новобрачни, които ще сключат брак след 1 октомври ще могат да избират между три режима на имуществени отношения – семейна общност, както е сега, разделност и режим, уговорен с брачен договор. Той трябва да бъде подписан от двамата партньори и да се завери пред нотариус. Разпределянето на собствеността ще влезе в специален регистър на Агенцията по вписванията.

Какво урежда:
Имуществени въпроси, правата и задължения на всеки към разходите в семейството, а също кой какво ще получи след развода, както и издръжката на децата.

Какво не урежда:
Битови и лични отношения – кой ще мие чиниите, кой ще готви и пазарува, колко често ще се изпълняват семейните задължения в леглото и др. В брачния договор не може да се уговаря, че предбрачно имущество на някого от двамата ще стане съпружеска общност (което не пречи на съпруга собственик да прехвърли дял на другия). В брачния договор не могат да се правят разпореждания в случай на смърт, той не може да бъде и завещание.

Като всяко ново нещо, брачният договор има свои привърженици и противници.

Някои семейни двойки споделят, че той е необходим в днешното кризисно, материално и несигурно време, въпреки, че се женят по любов. Традиционалистите смятат, че влюбените ще се обичат и без брачен договор, а подписването му ще доведе до разклащане на отношенията им. Юристите са на мнение, че сключването на брачен договор може да стане само от достатъчно зрели хора, които могат спокойно да обсъждат материалните си интереси, без това да накърни емоционалните им отношения.

Мнозина блогъри вече пуснаха свои хумористични варианти на различни брачни договори. Хубаво е, че можем да се шегуваме със сериозните неща, но все пак е добре да запазим и малко здрав разум, дори когато главата ни е завъртяна от магията, наречена любов. Доста мои познати семейства се разведоха с много главоболия и пререкания, защото искаха да си запазят имуществото, което са имали преди брака или настояваха бащата да обезпечи достатъчно материално детето си. Да, брачното споразумение изобщо не е романтично, но и разводът не е. Бракът също е вид бизнес – затова аз съм за брачните договори!

С промените в Семейния кодекс се облекчава процедурата по развода, който вече няма да зависи от продължителността на брака. Така ако е налице сериозно и непоколебимо решение и на двамата съпрузи, съдът може да разтрогне по взаимно съгласие брачния им съюз, дори той да е продължил само няколко дни. Досега съществуваше условие, че към такъв развод се пристъпва след минимум три години брачен живот. Отпада условието също и за раздяла по желание на един от съпрузите. Несъгласието на единия няма вече да бъде пречка за получаването на развод.

Как ще изглежда брачният договор и дали е готов единният формуляр за него, подобно на нотариалните актове например. Това решаваха нотариуси на състоялия се преди дни семинар на нотариусите в България. Както казват руснаците: „Ще поживеем и ще видим” колко български новобрачни ще поискат да сложат подписите си под брачен договор.

А вие какво мислите за брачните договори?
Източник: az-jenata.com