Кашлицата е симптом, който често се неглижира, въпреки че има своето сериозно диагностично и прогностично значение. Най-общо тя се предизвиква от две големи групи заболявания – белодробни и извънбелодробни. Отделно можем да говорим за кашлица, предизвикана от възпалителни и от невъзпалителни заболявания.

Важното е при нейната поява задължително да се установи причината, особено когато кашлицата продължи по-дълго време. Защото освен по-добре познатите причини като пневмония и бронхит, причини за кашлица са и хроничните риносинуити, хроничните фарингити, астмата и ред други състояния, при които пациентите могат да кашлят много дълго време.

За съжаление вече и туберкулозата не е толкова рядко заболяване, както се смята в масовото съзнание. А тя също протича с хронична кашлица.

Все пак през зимния сезон най-честата причина за кашлицата са по-баналните настинки и инфекциозни заболявания. Дори една хрема, особено при по-малките деца, предизвиква кашлица.

Как да постъпим при кашлица?
При всички случаи първоначално човек си купува някакъв сироп и това е напълно нормално. В момента има доста добри препарати, които са на разположение в мрежата.
Напоследък се яви един нов сироп на билкова основа – „Ен-Ти-Тус”, който също е много добър препарат.

Могат да се използват и други медикаменти. Важното е всеки да следи състоянието си и при влошаване на симптомите в рамките на 24–72 часа да потърси специализирана медицинска помощ.
Източник: health.bg