Колкото по-голямо богатство има даден човек, толкова по-силна става неговата фактическа социална изолация. Това твърдят американски изследователи в специализираното издание Psychological Science.

Според тях парите са в състояние да сведат до минумум потребността от социален живот, популярност, приятелства. Символното значение на парите и отъждествяването на богатството с властта и контрола над другите влияят върху емоционалните потребности, ограничават кръга на общуване и елиминират нуждата от приятелство, дружба и взаимно доверие в традиционния смисъл на това понятие.

Според изследователите резултатите от проучването имат принос за разбирането на сложния социално-психологически контекст в съвременния свят, който се характеризира с огромен диапазон във финансовата състоятелност на гражданите.

Изводите сочат още, че желанието да се трупа материално състояние е свързано с неприемането на искрени и близки приятелства и, колкото и да е странно, прави организма по-чувствителен на физическа болка.

Боравещите с големи суми и стремящи се към финансов успех хора изпитват по-слаба болка, когато потопят ръка в гореща вода, посочват изследователите. Същите хора не изпитват съжаление или тревога заради изолираност и отчуждение от останалите.

Психолозите забелязали с изненада обаче, че необходимостта да похарчат пари предизвиква у много състоятелните хора емоционална потиснатост и изостря усещанията към физическа болка.
Заключението на учените е, че парите стават заместител на обществения престиж и признание, осигурявайки на практика пълния пакет ползи от социалната система.
Източник: health.bg