Животът отделно от порасналите деца предпазва родителите от депресия.

До този изненадващ за самите тях извод стигнали учени-психолози от лондонския King’s College. В изследваните повече от 2 хил. семейства от селски райони на Тайланд най-малко един член трябвало да е над 60 годишна възраст.

Семействата били разделени на две групи – в едната поне едно пораснало дете било напуснало дома, а в другата – цялото семейство продължавало да живее под един покрив.
В първата група случаите на депресия сред родителите били много по-редки. Най-многобройни били страдащите от депресия при семействата, в които всички вече пораснали деца живеели в бащиния дом.

Сред родителите, живеещи отделно от децата си, значително по-висок бил и броят на сравнително младите, семейните, образованите и работещите. Изследователите подчертават, че сам за себи си всеки от тези факти понижава вероятността от развитие на депресивен синдром.

От друга страна, излезлите от семейния дом деца имат повече възможности да подпомагат материално родителите си, което също се отразява благоприятно на психическото състояние на възрастните хора.
Източник: health.bg