Начинът, по който общуваме с децата ни е изключително важен, тъй като комуникацията играе решаваща роля в изграждането на тяхната личност. Ние не комуникираме само чрез говорене, но също и чрез езика на нашето тяло и нашите погледи. Комуникацията може да бъде „топла“ или „студена“, насърчаваща или обезкуражаваща и оставя голямо въздействие върху нашите деца, било в положителна или отрицателна насока.

Позволете на вашето дете да почувства, че безусловно го приемате и приемате неговите интереси. Уважавайте детето си, говорете му така, както разговаряте със своите приятели. Това ще повиши доверието му и то ще може да взаимодейства по-добре с другите. Може да направите това с позитивни движения на тялото, одобрителен поглед и разбира се словесна мотивация.

Изслушвайте детето си, нека то да знае, че проявявате интерес към него и неговите интереси. Дръжте разговора като продължавате да задавате въпроси на детето и учавствате в тях.

Децата никога не са прекалено големи, за да им кажете, че ги обичате. Казвайки „Обичам те!“ е много важно. По този начин децата разбират и затвърждават това, че могат да разчитат на вас. Винаги обръщайте внимание на детето си, когато то иска да говори с вас. Не четете, или не гледайте телевизия, не заспивайте или не казвайте, че сте заети с други задачи.

Уверете се, че направената позиция от вас е адресирана към персоналността на детето ви преди да кажете каквото и да е. Казвайте по-често името му и се убедете, че той ви е взел на сериозно. Много важен ключов момент за ефективна комуникация е контактът очи в очи. Не само, когато му давате някакво нареждане, но през цялото време, дори когато той ви разкава своите преживявания, важно е да го гледате в очите и да му говорите.

Използвайте учтив език, когато се обръщате към детето си. Използването на думите като „моля“, „съжалявам“, „благодаря“ и т.н. не само ще направи децата по-учтиви, но ще ги накара да се почувстват значими. Винаги използвайте мотивиращи думи. Никога не обезсърчавайте детето си като му казвате, че то не е добро в нещо. Винаги му казвайте, че вярвате в неговите възможности.

Ефикасното комуникиране с детето ви ще го накара да се представи по-добре в трудни ситуации и да постига целите си. По този начин ще го подтикне да израстне като позитивна и зряла личност с правилен подход към живота.
Източник: jenabg.com