Всички хора, независимо от своята възраст, пол и социално положение, искат нещо да постигнат в живота. Мечтаят за власт, известност, пари, любов и т.н. А някои искат всичко това.

Разбира са, всеки човек има много повече цели. Всеки ден той си поставя стотици цели и ги постига. Или не ги постига. Например: да отиде на работа, да сготви, да се срещне с приятели, да прочете вестника и др. Тези прости и всекидневни цели не предизвикват в хората някакви проблеми или съмнения, те просто мислят за нещо и го правят.

Но защо тогава възниква неувереност и колебание, когато човек си постави сложна цел. Например: да си купи жилище, да започне собствен бизнес, да стане успял, щастлив, да подобри отношенията в семейството си.

И така, вие сте определили, какво точно искате да постигнете в най-близко време. Днес тази цел за вас може да бъде далечна и недостижима.

Първото, което искате да направите е да повярвате във възможността на реализацията и да осъзнаете, че за човек няма нищо невъзможно. Сигурно сте чували много истории за хора, които са постигнали невероятни неща. Ако вие не вярвате, че можете да постигнете мечтите си, животът ще реагира на мислите ви и ще ви доказва постоянно, че сте абсолютно прави, че това просто е нереално. Животът ни винаги отразява нашите мисли и вярвания.

Първата стъпка към достигане на целта е осъзнаването на това, че тя е възможна и реална.

Втората стъпка е разбиване на голямата цел на малки и достъпни части. Например, целта “собствен бизнес” е непонятна и много обобщена цел. Какво означава “собствен бизнес”? Да станеш по-богат? Да откриеш собствено предприятие? Търговия?

Затова голямата цел се разбива на няколко малки подцели, изпълнението на които ще зависи само от времето.

Например:

1.Да разбера, какво ми харесва да правя, какво мога да правя по-добре от другите.
2.Да реша, как любимата работа може да ми носи доходи.
3.Да изследвам пазара и потребността от моите услуги.
4.Да говоря с опитни хора и бизнесмени, да прочета специализирана литература.
5.Да пресметна сумата, която е необходима за започване на този бизнес. Най-добре е да се намери изход и да се започне без големи първоначални вложения.
6.Да напиша план на създаването на бизнеса и да го реализирам.

Това е прост пример за това, че колкото е по-сложна целта, тя трябва да се разбива на повече части. Тогава целта от мъглява и недостижима се превръща в реална и разбираема за реализация.

И накрая, третата, не по-маловажна стъпка, насочване на своята вътрешна енергия за постигане на целта. Както е казано: “Почукай и ще ти се отвори”. За това трябва всеки ден да предприемате действия и да реагирате на всичко, което ви се случва за достигане на целта.
Източник: damski-klub.info