Почти половината от жените (48 процента) дисциплинирано дочитат докрай започната от тях книга, а сред мъжете по-търпеливите читатели са едва 26 процента, съобщи британският в. „Обзървър“.

Изданието се позова на социологическо изследване на читателските навици, в което са участвали 2000 души.

Изследователите са разделили участниците в анкетата на няколко групи.

В едната са включили хора, които четат бавно. Те са я нарекли Slow Worms . Хората от тази група се отнасят към четенето сериозно, дочитат книгата докрай, но затова пък прочитат по едно-две произведения на година.

Такива са 32 на сто от мъжете и 18 на сто от жените.

Във втората група Serial Shelvers се отнасят хора, които систематично попълват библиотеката си, но не прочитат това, което са купили.

Такива са се оказали 17 на сто от анкетираните жени и 20 на сто от мъжете, участвали в проучването.

В групата Double Booker, тоест такива, които четат по две книги едновременно, мъжете и жените са били по равен брой – по 12 процента.
Източник: actualno.com