Все повече италианки стават домашни помощнички или гледачки на възрастни и болни хора, констатира вестник „Стампа“.

В Италия в този сектор доминират от години насам изключително жените имигрантки, включително и българките.

За да се справят с финансовата криза, отънелите бюджети и съкращаването на работни места обаче, в момента многобройни италианки се насочват към сферата на грижите за домакинствата.

Бум от молби на италианки за курсове, организирани от Федерацията на домакините, се регистрира в момента. Силен ръст от италиански кандидатки за домашни помощнички има най-вече в Северна Италия.

„Наблюдава се изключителен факт – докато преди в този сектор господстваха най-вече имигрантките, то сега италианките, за да се преборят с кризата, запретват ръкави сами. Този феномен е характерен в момента най-вече за северните области Пиемонт, Ломбардия, Фриули и Венето“, каза Федерика Роси Гаспарини, председател на федерацията.

В момента в Северна Италия се търсят поне 100 000 домашни помощнички и повечето семейства предпочитат те да са италианки.

Мотивът за това обаче е свързан не с дискриминация на чужденките. Решаващ в случая е фактът, че помощничките трябва да се грижат за болни и възрастни хора, поради което е необходимо да говорят италиански език и да умеят да готвят по италиански рецепти, коментират експертите.
Източник: prontosofia.com