Град Монтекатини Терме, в Тоскана, обяви началото на третото издание на Европейския конкурс за проза, наука и музика. В него могат да участват всички граждани на ЕС. Темата на конкурса е „…della lunga vita e dell’amore…“ (за дългия живот и за любовта).

Три различни журита за всяка категория ще оценяват кандидатите и техните творби. Победителите ще имат възможност да гостуват, заедно със свои придружители, в Монтекатини Терме и Тоскана за една седмица.

Наградените творби ще бъдат публикувани и разпространени в търговската мрежа.

Произведението в проза, написано на италиански или друг европейски език, не трябва да бъде по-дълго от 5 страници.

Музикалната композиция за гласове или ансамбъл трябва да бъде максимум от 3-4 минути, а ако е инструментална – максимум за 6 инструмента и дълга най-много 10 минути. Тя трябва да се прати под формата на CD.

Научната статия по тема, свързана с биологията на емоциите и чувствата, не трябва да е била публикувана никъде другаде и не трябва да надвишава 20 страници.

Творбите в два екземпляра и с точните данни на кандидатите трябва да се пратят по интернет на info@guardandolestelle.it или на

„…e con il cielo stellato sopra di noi…“

Associazione Toscana per un laboratorio di cultura

Via Villamagna 98,

50126 Firenze.
Източник: prontosofia.com