Хората, определяни като интровертни личности, се различават от екстроветите в няколко основни неща. Интровертите се стимулират от вътрешния си свят, докато екстровертите – от външния. Това означава, че интровертите черпят енергията си от самите себе си – от собствените си идеи, емоции и впечатления.

Екстровертите, напротив, черпят енергия от другите хора, от различни дейности, от всякакви неща, които се случват извън тях.
Интровертната личност не реагира на много стимули, за разлика от екстроветната.

Интровертът е склонен да трупа опита си чрез един стеснен вътрешен фокус, докато екстровертът черпи опит и знания от широк кръг хора, места и неща.

Интровертът може много да харесва хората, но намира за изтощително това да бъде край друг човек твърде дълго време. Той също така се изтощава по-бързо от екстроверта, особено в групови дейности.

Как общуват интровертите:
– Те пазят енергията, ентусиазма и вълнението си за себе си.
– Те се притесняват преди да споделят лична информация.
– Имат нужда от време да помислят, преди да отговорят или реагират.
– Предпочитат общуването с един човек и не харесват групови събирания, за разлика от екстровертите
– Може понякога да сметнат, че са ви казали нещо, което на практика не са, тъй като постоянно (отново и отново) прехвърлят една мисъл в главата си.
– Трябва да бъдат поканени да говорят и предпочитат писмената пред устната комуникация.

10 начина за разговор с хора тип „интроверт“
1. Определете предварително времето за разговор – това позволява на интроверта да подготви мислите си.
2. Оставете интроверта да говори – не го прекъсвайте, защото за него е много енергоемко да започне да говори отново.
3. Понякога общувайте писмено – интровертите предпочитат писменото общуване, защото е по-малко активно.
4. Питайте ги как е минал деня им – те имат нужда от подтикване.
5. Дайте им шанс да говорят. Предложете им тишина и това може да ги предразположи да споделят мислите си.
6. Научете се да се чувствате … комфортно в тишината. Интровертите я обичат. Те също така обичат да прекарват време с други хора. В тишина.
7. Повтаряйте това, което те са казали. Питайте ги дали сте разбрали правилно.
8. Използвайте невербална комуникация. Потупване по рамото, целувка по бузата, ръкостискане – това са ефективни начини за „разговор“ с интроверт.
9. Опитайте се да разберете колко енергия коства на интроверта да бъде с други хора – независимо дали група или само вие. Покажете, че оценявате това.
10. Научете се да се чувствате комфортно с различен ритъм на разговор и да уважавате начина на общуване на интроверта. /actualno.com

Още новини в Novini.elitno.com