Стресът на работното място е проблем, който засяга немалко хора. Министърът на труда във Франция Ксавие Бертран обяви в тази връзка голямо годишно проучване, първите резултати от което трябва да са готови през 2009 година.

Целта е да се определят секторите и браншовете, в които стресът е най-висок и да се вземат съответните мерки.

За момента в страната няма официален документ, който да се отнася до стреса на работното място. Проблемът е много сериозен, тъй като в много от случаите стресът на работното място завършва със самоубийство. Имало е многобройни изследвания за здравословното състояние на французите и условията на работните им места. Не съществува обаче нито едно проучване, което да покаже как точно взаимодействат двата фактора при една и съща личност.

„Проблемът за добрите условия на работното място е социален. Той е едновременно интересен и важен. На второ място, много изследвания показват, че стресът е причина за всички патологични състояния. Тоест, съществува огромно предизвикателство пред общественото здраве, което не бива да се подценява. И на трето място, залогът е по-скоро икономически. Много от директорите на различни компании смятат, че продуктивността би се подобрила, ако служителите се чувстват добре на работното си място, не обратното“, казва Филип Нас, социолог и съавтор на доклада за стреса на работното място.

Според социолога Оливие Кузан анализът на стресовите фактори в работна среда е доста интересен. Той подвига редица въпроси за условията на работа: „Организациите на труда трябва да следят как предприятията организират и разпределят работата и какви възможности дават на служителите да изпълняват задълженията си. Трябва да си зададем този въпрос“.

Докладът за стреса на работното място трябва да съдържа осем предложения за действие, сред които създаване на информационен интернет портал, предназначен както за шефове, така и за служителите на различни компании. След подробни анализи и изследвания докладът трябва да даде отговор и на въпроса: какво кара човек да се самоубие на работното си място./news24.bg