Притежаващият вродено чувсто за вкус и естетика италианец обича, когато седне на масата, всичко да е изпипано перфектно.
Гостите в един италиански дом трябва да знаят, че подреждането на масата по строго определен ред не е педантизъм, а просто удоволствие за домакина.

Като всяка игра и церемонията по подготовката за яденето си има своите правила.

Една красиво подредена маса е най-добрата сцена за проявата на майсторството в кухнята на домакинята, казва италианският експерт по етикеция Никола Сантини.

Първото основно правило, което трябва да се спази, е никога да не се слага пластмасова бутилка вода на масата при важна вечеря или обяд. Също толкова недобре дошли са и хартиените салфетки.

Стъклена кана за вода, по възможност нешарена, а семпла и прозрачна, е най-добрият начин за поднасяне на водата.

Нареждането на чиниите на масата трябва да започне от поставката-поднос под тях, която не трябва да бъде отмествана изобщо по време на яденето.

Върху нея се поставя по-плоската чиния, а после и по-дълбоката.

Вдясно от чиниите се поставя ножът, обърнат с острието към тях, а до него и лъжицата.

Вляво пък се нареждат максимум две вилици, в зависимост от менюто. Приборите за десерта се нареждат над горната част на чиниите, като правилото е, че ножчето и лъжичката трябва да сочат с главите си надясно.

Вляво от чиниите се поставя салфетка, сгъната на триъгълник или правоъгълник. Никакви екстравагантни форми на сгънати салфетки по средата на чинията в стил селски банкет!

Индивидуалната чинийка за хляб се поставя горе вляво от чиниите. Същото важи и за чинията за салата.

Желязното правило е, че това, което се яде, е вляво. Това, което се пие, е вдясно.

Т.е. чашите са вдясно, като тази за вода е най-близо до чинията и трябва да е подравнена с върха на ножа.

Колкото и да е броят на приборите, винаги трябва да се използва първи най-външния от тях.

На закуска никога не се използват повече от две чаши. На вечеря пък броят им може да е по-голям – максимум до четири.

Ако сервираните вина са повече от четири вида, трябва първо да се отнесат използваните чаши, след което да се донесат нови.

Винаги си избърсвайте устата преди и след всяка глътка!

Проблемът дали шампанското или италианското газирано вино Spumante трябва да се пие в източена чашка от вида flute или пък в чаша с разлята купообразна форма може да бъде разрешен така – изберете първия вариант, ако шампанското се пие като аперитив или като придружаващо вечерята вино.

Вторият вариант е подходящ за случая, когато то се пие за десерт или при вдигане на тост.

Запомнете още нещо – сол и пипер не се предават никога от ръка на ръка.

Те просто се поставят близо до онзи, който ги е поискал.

Никога на масата не слагайте клечки за зъби!  

Между другото, усмивките в стил 64 карата са за препоръчване само преди консумирането на салатата. След това никога не се знае какво е останало по зъбите ни.

prontosofia.com