Този камък отдавна се използва в ювелирната индустрия. Цветът му варира от кафеникаво-златен до жълт.

Древните гърци са вярвали, че този камък може да направи притежателя му невидим, а ако има отровена храна или напитки, той мени цвета си.

Египтяните считали, че златният блясък на камъка идва от бога на слънцето Ра. Ето защо те го смятали за мощен амулет, който защитава притежателя си от всякакви беди и проблеми.

Топазът се счита за камък на родените през ноември.