Стойността на владения на британската корона поевтиня с повече от 1 милиард паунда /1,6 милиарда долара/ до 6 милиарда паунда за изминалата финансово година вследствие на глобалните икономически трудности, сочат официалните данни, публикувани от кралската компания „Краун истейт“.

По думите на изпълнителния директор на компанията Роджър Брайт, короната също „не е застрахована“ от международни кризи. „Ние се сблъскваме с много проблеми, включително с фалити на арендатори, което нанася щети на нашия финансов поток“, отбелязва Брайт. Владенията на британската корона обхващат най-различния сфери и райони в Обединеното кралство – от ферми за производство на говеждо в северна Шотландия до каменоломни в южното английско кралство Дорсет, офиси в лондонския район Уест Енд, недвижимост на Риджънт Стрийт и гори в западната част на страната. Владенията са разделени на градски, морски, земеделски, които включват и земите на Уиндзорския замък, западно от Лондон. Доходите от кралските владения от 1760 г., когато правителството сключва сделка с крал Джордж ІІІ Хановерски /1760-1820г./, постъпват в държавната хазна в замяна на ежегодно фиксирана рента. Тя включва разходите за поддържане на кралските дворци, плащане на пътешествията на кралското семейство и други разходи.
Източник: news.sutrin.com