Пещерите Могао в района на град Дунхуан, в северозападен Китай, са най-мащабната и най-добре съхранената съкровищница на будисткото изкуство в цял свят. През 1987 година пещерите Могао са включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. В оценката си за тях комитетът за световното наследство изтъква, че скулптурите и стенописите в пещерите са достоен представител на хилядолетното будистко изкуство.

В скалите на източния склон на планината Минша (буквално Планината на пеещите пясъци) на протежение от около 2 километра от юг на север на 5 нива в стройни редици са издълбани безбройни пещери. Това са световно известните пещери Могао. Първите от тях са били издълбани още през 366 година, а по времето на династия Тан пещерите са вече над хиляда. Това е и причината мястото да е известно също с името „Хилядата пещери на Буда“.

Скулптурите и стенописите в тези пещери са плод на сръчните ръце на майстори от всички епохи. Понеже пещерите се намират на някогашния „Път на коприната“, свързвал Изтока и Запада, те самите стават важна точка за религиозен, културен и интелектуален обмен между народите. Тъкмо поради тази причина художественият стил на пещерите е също плод на сливането и взаимното оплождане на различните култури и традиции, срещнали се на това място.

През вековете, изтекли от създаването на първите пещери до сега, голяма част от тях били унищожени от природни катаклизми, но и от злонамерена човешка ръка. Въпреки това и до днес са съхранени близо 500 пещери с 50 000 квадратни метра стенописи и над 2000 скулптури. Всяка една от тези скулптури е уникална по своето изражение, поза и декорация и отразява своеобразието на епохата, в която е сътворена. За стенописите пък се знае, че ако се изложат едни до други общата им дължина ще бъде близо 30 километра.

Основната тема в стенописите е будизмът и затова най-често изобразявани са фигурите на Буда, различните Бодхисатви и митологични герои, а също и поредици илюстрации към поучителни истории от свещените будистки писания, герои от историята и легендите на Индия, Централна Азия и Китай. Друга важна тема на стенописите е животът на различните социални прослойки от различните епохи, облеклото и украсата на хората, архитектурните стилове, музикалните инструменти, танците, народните забавления като по този начин в стенописите са документирани факти от културния и обществен обмен между различните етноси през вековете. Ето защо изследователите наричат стенописите от Дунхуан „ библиотека върху стените“.

Пещерите Могао от Дунхуан са подложени на най-жестоко унищожение и разруха в новата история на Китай. През 1900 година по случайност бива открито тайно книгохранилище в една от пещерите Могао, което по-късно е наречено „пещерата със свещените писания“. В тази малка пещера с височина и ширина по 3 метра били натрупани свитъци с будистки сутри, религиозни документи, бродирани платове, картини, скулптури и други редки предмети на изкуството, общо над 50 000 броя. Датировката на тези предмети ги отнася към периода от 4 век до 11 век, а съдържанието им се отнася до историята, географията, политиката, обичаите, военното дело, писмеността, литературата, изкуствата, религията, медицината и технологията на Китай, Централна Азия, Южна Азия и Европа. Ето защо находката е наречена „Енциклопедия на Средните векове“.

След откриването на „пещерата със свещените писания“ към Дунхуан започнали да се стичат авантюристи от цял свят и така за по-малко от 20 години те изнесли незаконно от Дунхуан близо 40 000 свитъка, картини и скулптури. Днес 2 трети от съдържанието на тази пещера е изложено в музеи и чатни колекции в Англия, Франция, Русия, Индия, Германия, Дания, Швеция, Корея, Финландия, САЩ и други страни.

Откриването на „пещерата със свещените писания“ привлича вниманието на китайските учени и те започват да изследват писмените документи от Дунхуан. През 1910 година е публикувана и първата студия с изследвания на наследството от Дунхуан и с нея с е поставя основата на специална научна дисциплина, наречена „Дунхуанология“.

Пещерите Могао в Дунхуан са безценно съкровище на китайската култура и китайското правителство неизменно полага усилия за съхраняването им. Поради непрекъснато нарастващият интерес на туристи от цял свят към пещерите, в подножието на планинския склон срещу Могао е изграден изложбен център за изкуството от Могао, където могат да се видят копия на част от съкровищата.

В последните години се влагат огромни инвестиции в проекта за създаване на дигитален модел на пещерите Могао. Този проект ще предостави на посетителите възможността да изпитат усещането от това да влязат и да разгледат пещерите виртуално. Според специалистите така не само ще се избегне разрушаването на пещерите, но и богатствата в тях ще бъдат съхранени за бъдещите поколения.
Станете почитатели на Elitno.com във Facebook

Източник: okolosveta.com