Меконг е голяма река в Югоизточна Азия. Тя е 12-та по дължина в света и 10-та по отток. Общата й дължина е 4500 км.

Водосборният й басейн има площ около 795 000 km2 – от Тибет, през китайската провинция Юнан и Мианмар до Тайланд, Лаос, Камбоджа и Виетнам.

Големите сезонни колебания в пълноводието и наличието на прагове и водопади прави корабоплаването по реката извънредно трудно.

Басейнът на Меконг е един от най-богатите на биоразнообразие райони в света. Повече от 1200 вида риби са били идентифицирани, а вероятният им брой е около 1700.

Риболовът е много важна част от икономическите дейности в района и жизнено важен източник на протеини в храната на местните жители.
Източник: actualno.com