Казанлък се намира в подножието на Стара планина. Тук е естественият географски център на България, където се кръстосват пътищата на вътрешния и международния туризъм.
Природата на този край е съчетала красотата и величието на Балкана с плодородието на долината на река Тунджа. Регионът е познат още като „Розовата долина“.

Долината е известна с отглеждането на рози с промишлена цел и е един от символите на България. Там от векове се култивира розата Rosa damascena, от която чрез дестилация и допълнителна обработка се получава розово масло, което намира широко приложение във фармацията, парфюмерията и др. В България се произвеждат 70% от розовото масло в света, което прави страната най-големият производител на розово масло. От векове това е мястото, където се произвежда безценното розово масло.

„Красиво – това е долината на Казанлък в България!“
Максим Горки

Чарът на Казанлъшката долина не е в големината, а в красотата на нейните реки, ливади, градини, смесени гори и орехови кории, тракийски могили и съвременни селища.

„Цялата долина представлява картина на завидно благосъстояние и разкошно плодородие, истинска обетована земя… Не мога да сравня този райски кът с нищо, което съм виждал досега.“
Граф Хелмут фон Молтке 1837г.

Специални събития са изпълнени със звуци на народна музика, паради и избора на „Царица Роза“ се провеждат по време на фестивала на Розата, който продължава няколко дни. Особен интерес представлява Неделната сутрин на фестивала, когато традиционно се събират танцуващи и пеещи групи. Те се срещат на розовите полета, за розобера на реколтата.

От всички чудеса и прелести намиращи се на територията на България, само едно е прославило страната ни в цял свят. И това е розата – кралицата на цветята и символ на любовта!
Източник: kozmetikata.com