Най-голямото естествено езеро в България – бургаското езеро Вая – вече е защитена зона и ще бъде под закрилата на Закона за биологичното разнообразие.
След като десетилетия замърсяване го довеждат до загуба на стопанското му значение, сега му предстои възстановяване и запазване на местообитанията на редките защитени видове розов пеликан, малък корморан, къдроглав пеликан и много други.

Общата площ на езерото Вая е 28 кв. км, а дълбочината му достига 13 м. Над него минава Виа Понтика – една от големите „въздушни магистрали“ на мигриращи птици от цяла Европа. В него гнездят 254 вида водолюбиви птици, 61 от които са включени в Червената книга на България. Много от тях са редки за Европа, а 9 от тях и за света.

Съгласно Рамсарската Конвенция през 2003 година езеро Вая е обявено за орнитологично важно място от международно значение. В известното от миналото като най-продуктивно в България бургаско езеро вече е преустановено замърсяването и в него отново се наблюдава постепенно увеличаване на рибната фауна и дивеча. От природния резерват се оплакаха, че само в последните десетина дни в него са намерени близо 50 км риболовни мрежи.

Ако тази влажна зона изчезне, птиците, които пътуват по черноморския път, няма да имат къде да почиват и да се хранят по време на миграция. За хората от северните страни на континента да видят защитените видове в нашето езеро е мисията на живота им, казват от защитената местност “Пода” край Бургас.

Вече три години през август международни младежки бригади строят платформи за гнездене на пеликани и на укрития за наблюдение, изключващо безпокойството им.
Източник: news24.bg