Охрид е разположен на топлите и живописни брегове на Охридското езеро – най-дълбокото езеро на Балканския полуостров.

Охрид – четвъртата столица на България – е един от най-красивите старинни градове на Балканския полуостров. Поради значението си за българската културна и духовна история е известен като Българският Ерусалим.

През 866г. Климент Охридски е изпратен като учител в Охрид и заедно с Наум Преславски поставят основите на Охридската книжовна школа. Благодарение на тяхната дейност през IX – X век Охрид става българска книжовна столица. По времето на цар Самуил (X – XI век) е столица на България и престолен град на Българската патриаршия.

Днес в сините и бистри води на езерото се отразяват обсипаните с възрожденски къщи и средновековни църкви хълмове. Въпреки превратностите на историческата си съдба, този град, сменял неколкократно владетелите си и попадал под робство, е съхранил множество древни паметници.

В съчетание с прекрасната възрожденска архитектура и изключителните природни особености, старините създават в Охрид една неповторима атмосфера.

Тесните павирани улички ще ви отведат до многобройните добре запазени средновековни църкви и манастири с уникални стенописи и икони, а Самуиловата крепост, построена през XX век, все още се извисява над града.

Самуилова крепост
Самуилова крепост е средновековна крепост, обграждала столицата на Първото българско царство Охрид. Като българи можем да пристъпяме с почитание от камък на камък, да надничаме през бойниците към Охрид и да си представяме тържествените царствени церемонии.

Църкви и манастири:

Множеството църкви в Охрид и тяхната украса дават възможност да се проследи развоя на изкуството в този голям български културен център и неговата непрекъсната връзка с паметниците в останалите наши земи.
Паметниците, сътворени тук след краха на Първата българска държава, са продължение на традицията на симеоновия Златен век и на културния подем във времето на Цар Самуил.

Църквата „Св. Панталеймон“ („Св. Климент Стари“)
Южно от високите стени и кули на Самуиловия замък на хълма Плаошник, точно на мястото, на което народното предание поставя климентовия манастир е църквата „Св. Панталеймон“, известна като „Св. Климент Стари“ – днес тук се съхраняват мощите на св. Климент.

Църквата „Свети Климент“ (първоначално „Света Богородица Перивлепта“)
Датира от края на ХIII в. и е кръстокуполна, с тухлена керамопластична украса, свидетелстваща за стиловото единство на охридските строители и изкуството на Търново и Несебър. Екстериорът на „Св. Климент“ се отличава с богата декоративна украса. Тухлите са подредени във вид на слепи арки, вълчи зъби, меандри, карета, хоризонтални редове – поради своята автентична архитектура и стенописи е обявена за паметник на световното историческо наследство под закрилата на ЮНЕСКО.

До черквата „Св. Климент“ („Богородица Перивлебтос“) се намира малка черквица, посветена на Св. Димитър – еднокорабна, едноабсидна, вероятно от ХIV век. Имала е свод, който не е запазен.
Зад черквата „Св. Климент“ се намира друга малка черква – „Свети Константин и Елена“.

Църквата „Св. Йоан Канео“
Църквата „Св. Йоан Канео“ е уникално живописно видение – разположена е на висока и стръмна крайбрежна скала под останките на школата на св. Климент, откъдето се разкрива живописна гледка към езерото и града. Кръстена е на стар рибарски квартал на Охрид и се предполага, че е от края на ХIII или от началото на ХIV век.

Църквата „Св. София“
Посветена е на Христовата мъдрост и е служила като катедрален храм за Охридската патриаршия по времето на цар Самуил.

Манастирът „Св. Наум“
Манастирът „Св. Наум“ е разположен в югоизточната част на Охридското езеро върху малко плато над изворите на река Дрим. Той е тясно свързан с името на св. Наум, най-близкия сътрудник на св. Климент Охридски. Към края на земния си път св. Наум построил църквата „Св. Архангели“, където е погребан през 910 г. Традицията разказва, че като клекнеш над гроба и се заслушаш с ухото си, чуваш сърцето му как тупти. Особеност са спокойно разхождащите се наоколо пауни.

Билянините извори
Според поверието се обикаля в кръг за здраве и се стъпва по камъните за подмладяване.

Разходка с корабче по Охридското езеро

Един интересен и вълнуващ момент – едночасова разходка с корабче по езерото – разкрива се незабравима панорама – Стария град със Самуиловата крепост, многобройните хотели край брега в подножието на планината, планините зад албанската част на езерото, а нощна разходка край езерото изпълва сърцата с романтика. /kozmetikata.com

Още новини в Novini.elitno.com