Световният ден без тютюн призовава за преминаване към отглеждането на храна и преориентиране на селскостопанския сектор

Във връзка със Световния ден без тютюн през 2023 година, високопоставени представители на Световната здравна организация (СЗО) и Организацията на обединените нации за храните и земеделието (ФАО) призовават правителствата по света да преразгледат субсидиите, които предоставят на тютюневите земеделци. Тази инициатива има за цел да насочи подкрепата към по-устойчиви култури, които ще подобрят продоволствената сигурност и храненето.

Тютюнът е отговорен за около 8 милиона смъртни случая годишно, според данни на СЗО. Въпреки това, правителствата продължават да предоставят милиони долари в субсидии на тютюневите производители. Генералният директор на СЗО, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, отбелязва, че пренасочването към отглеждането на храна представлява възможност да се защити здравето, екосистемите и продоволствената сигурност.

През 2021 година над 768 милиона души по света са били недохранени, според оценките на ФАО, в сравнение с 618 милиона през 2019 година. Глобалната продоволствена криза е била още по-усилена от пандемията от COVID-19 и войната в Украйна, които временно прекъснаха доставките от две от най-големите производителки на зърно в света.

„Тютюнът представлява не само заплаха за продоволствената сигурност, но и за здравето като цяло, включително здравето на самите тютюнопроизводители. Фермерите, занимаващи се с отглеждането на тютюн, са изложени на постоянен риск от вредните последици на химическите пестициди, тютюновия дим и високите нива на никотин.“ Доктор Рюдигер Креч, директор в СЗО, подчертава, че тютюнопроизводителите са изправени пред редица заболявания, включително хронични белодробни заболявания и никотиново отравяне, което е резултат от постоянния контакт със замърсители, присъстващи в отглеждането и обработката на тютюна.

Сред най-големите производители на необработен тютюн в света се нарежда Китай, който през 2021 година увеличи производството си с 2,1 милиона тона. Това ги нарежда пред Индия и Бразилия, които съответно произвеждат около 0,75 милиона тона тютюн всяка. Също така, Индонезия, която е известна с високото разпространение на тютюнопушенето, е основен производител на тютюн, заедно със Съединените щати и Пакистан.

Най-големите производители на тютюн в света

Преориентирането на фермерите към отглеждането на храна вместо тютюн е от решаващо значение не само за защитата на здравето на населението, но и за справяне с продоволствената криза, пред която сме изправени. Продоволствената сигурност е от съществено значение за нашите общества, и преминаването към по-устойчиви и разнообразни култури би имало положителен ефект в тази област. Правителствата трябва да предоставят подкрепа и инвестиции в развитието на алтернативни селскостопански сектори, които могат да предоставят по-голяма продуктивност и по-добри резултати за хранителния сектор.

Световният ден без тютюн през 2023 година ни призовава да преразгледаме приоритетите си и да насочим вниманието си към отглеждането на храна. Промяната на фокуса от тютюн към устойчиво земеделие и производство на храни е от съществено значение за борбата с продоволствената криза и подобряването на хранителната сигурност в световен мащаб.

Преориентирането на селскостопанския сектор към по-устойчиви и разнообразни култури може да донесе редица ползи. Първо, това ще помогне за разнообразяване на хранителната база и намаляване на зависимостта от една култура, като тютюна. Второ, устойчивите селскостопански методи могат да помогнат за опазване на почвата, водните ресурси и биоразнообразието, като предотвратят ерозията на почвата и намалят употребата на химикали в земеделската практика. Тези методи могат да допринесат за по-дългосрочната устойчивост на земеделските системи и защитата на околната среда.

Важно е правителствата да предоставят не само финансова подкрепа, но и насоки и обучение на фермерите за прехода към устойчиво земеделие. Инвестиции в научни изследвания и иновации в областта на селското стопанство също са от съществено значение за развитието и прилагането на нови, по-ефективни и устойчиви методи.

Продоволствената сигурност е проблем, който засяга целия свят, и решенията за нейното подобряване изискват глобално сътрудничество. Световният ден без тютюн ни напомня за неотложната нужда от действия за насърчаване на устойчивата хранителна система и селското стопанство. Промяната на приоритетите ни към отглеждането на храна е не само жизненоважна за защитата на здравето на хората и екосистемите, но и за изграждането на устойчиво и благополучно ббъдеще. Продоволствената сигурност е основен елемент за устойчиво развитие и справянето с глобални предизвикателства като нарастващото население, изменението на климата и неравенството в достъпа до храни.

Пренасочването на субсидиите и инвестициите към по-устойчиви култури и селскостопански практики има потенциала да преобрази хранителната система и да осигури по-добра хранителна сигурност за всички. Това включва насърчаване на растителното производство, биологичното земеделие, устойчивото използване на водни ресурси и управление на биоразнообразието. Също така, необходимо е да се подкрепят малките фермери и селските общности, които играят важна роля в производството на храна и поддържането на биоразнообразието.

През последните години вече се наблюдават някои положителни промени в подхода към селското стопанство и хранителната сигурност. Все повече държави започват да преразглеждат субсидиите, които предоставят на тютюневите производители, и да ги насочват към алтернативни и по-устойчиви култури. Също така, международни организации и неправителствени организации работят активно за повишаване на осведомеността за вредите от тютюнопушенето и насърчаване на здравословния начин на живот.

Въпреки това, остава още много работа за постигане на целта за устойчива хранителна система. Правителствата, обществените институции, бизнесът и гражданското общество трябва да сътрудничат активно, за да създадат политики, които насърчават прехода към устойчиво земеделие и подобряване на продоволствената сигурност.

Световният ден без тютюн ни призовава да обединим усилията си и да предприемем действия, които ще доведат до по-устойчива и благополучна бъдеща хранителна система. Това включва преразглеждане на субсидиите, насочване на инвестиции към развитието на алтернативни селскостопански сектори и насърчаване на устойчиви практики в земеделието.

Преориентирането към отглеждането на храна вместо тютюн е не само необходимо за защита на здравето на хората и екосистемите, но и за осигуряване на достатъчно храна за населението и справяне с продоволствената криза. Само чрез глобално сътрудничество и съвместни действия можем да преодолеем предизвикателствата, пред които сме изправени.

Световният ден без тютюн ни подсеща, че въвеждането на политики и мерки, които промотират устойчиво земеделие и хранителна сигурност, е от съществено значение. Това не само ще помогне за предотвратяване на болестите и смъртността, свързани с тютюнопушенето, но и ще допринесе за създаването на по-устойчиви и устойчиви общества.

През следващите години трябва да насочим своите усилия към преодоляване на предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност и здравето на населението. Нека се ангажираме с преобразуването на нашите хранителни системи в по-устойчиви, здравословни и справедливи, като дадем приоритет на отглеждането на храна и насърчаваме устойчиви селскостопански практики. Само по този начин можем да осигурим благополучно бъдеще за нашата планета и за бъдещите поколения.

Грабни сега удобно мъжко бельо от онлайн магазин Stasymo.

Станете почитатели на Elitno.com във Facebook