През октомври София ще бъде гореща точка за култура и ще направи преглед на тенденциите в свободния театър, съвременния танц и дигиталните изкуства, чиито полета все по-често се смесват жанрово.
3XPER1ENCE представлява обединена координация между три важни събития в София – форумът за свободен театър „АСТ Фестивал за свободен театър”, фестивалът за дигитални изкуства „DA Fest“ и фестивалът за съвременен танц „Aerowaves in Sofia“.

Програмата започва от 20 октомври с откриването на „АСТ фестивал“ и в разстояние на няколко дни, ще стартират програмите на „DA Fest“ (24 – 28 октомври) и „Aerowaves in Sofia“ (26 октомври – 12 ноември). Организаторите са предвидили това огромно предизвикателство за публиката и предлагат баланс между събитията в програмите на трите фестивала.

В рамките на 3XPER1ENCE ще бъдат представени над 60 събития, в които ще видим актуални работи на български и международни артисти. Посетителите могат да бъдат сигурни, че в програмите на трите фестивала ще открият темата, която най-много ги вълнува.

МАНИФЕСТ НА 3XPER1ENCE
Никой от нас не съществува за сметка на другите. Свободният театър, дигиталните изкуства и съвременният танц са взаимно свързани и не могат едни без други. Нашите фестивали, екипи, общности също. Съвместното съществуване е добър повод за едно общо изживяване.

Затова тази година се представяме заедно. Програмите ни се допълват, немалко събития се осъществяват със съвместни усилия, а и се случваме на едни и същи места. Всички сме тук и сега. Искаме да продължим. Заедно – помежду си и заедно: с вас.

И трите фестивала са подкрепени по различен начин от Министерството на културата, Столична община с нейния културен календар и програма „Култура“, Национален фонд „Култура“, Европейския съюз, безценната мрежа от чуждестранни културни институти и още много партньори и приятели.

Ние сме изключително щастливи от този факт и предлагаме на нашите общности яснота в разнообразието, внимателно ежедневно таргетиране, възможност да обхванеш всевъзможните събития от фестивалните ни програми. 3XPER1ENCE е тройно изживяване и нищо по-малко.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на Elitno.com във Facebook