Лили Иванова създаде Фондация на свое име с цел да популяризира достиженията на българската музика и култура както в страната, така и зад граница, и да повиши техните стандарти. Фондацията, наречена „Лили Иванова“, има за цел да съхранява огромното творчество на „най-големия български поп изпълнител за всички времена“ и да опази името й като творец със значим принос за българската култура.

Мисията на живота на Лили Иванова, наречена „Пеещото сърце на България“ от поета Стефан Цанев, винаги е била да дарява любов, да възпява любовта и да създава творчески и естетически категории, които да служат като пример за нацията. Фондацията й ще се фокусира върху популяризирането и разпространението на това безценно творчество, което е неотменна част от българската културна съкровищница. Целта е да се осигури неговото наследство, включително и след смъртта на Лили Иванова, чрез различни аудио, видео, печатни форми и носители.

Фондацията „Лили Иванова“ ще следва пътя на певицата, като организира разнообразни културни събития и дейности, включително концерти, инсталации, изложби, създаване на документални, рекламни или художествени филми, издаване на книги, сборници и други литературни, печатни или потребителски продукти, представящи Лили Иванова като велика жена-творец и икона. Така се гарантира, че името на Лили Иванова ще остане в сърцата на бъдещите поколения като пример за изключителен музикален и житейски феномен, посветен на публиката и на музиката.

Фондацията ще поема отговорността за опазването и управлението на имуществото на Лили Иванова след нейната кончина, включително движими и недвижими активи, финансови средства, права върху интелектуална собственост и други. Изпълнителен директор на фондацията ще бъде самата Лили Иванова, която ще бъде подпомагана от настоятелство.

Създаването на Фондацията „Лили Иванова“ е израз на отдадеността на Лили Иванова към нейната публика и желанието й да запази и продължи да споделя своето богатство от творчество и активи. Това е начинът, по който големият талант и наследство на Лили Иванова ще бъдат запазени и развивани в полза на българската музика и култура дълги години напред.

Италиански дифузер от SELYNTA си вземи сега.

Станете почитатели на Elitno.com във Facebook