Българската академия на науките (БАН), Икономическият институт към БАН и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) сключиха споразумение за съвместна дейност и академично партньорство. Целта на партньорството е повишаване на качеството на обучение, което всяка от институциите предлага, както и съвместно развитие на научноизследователска дейност.

На официална среща в сградата на ВУЗФ споразумението подписаха председателят на БАН акад. Никола Съботинов, директорът на Икономическия институт към БАН д-р Митко Димитров и ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов.

Трите институции ще обединят сили и творчество за разработването на общи проекти:
Съвместно участие в разработването на национални и международни проекти и тяхното изпълнение
Съвместно организиране на национални и международни научни и образователни форуми и участие в тях
Създаване на смесени научноизследователски колективи за осъществяване на съвместни разработки и публикации.

БАН и ВУЗФ ще си сътрудничат в изготвянето и реализирането на съвместни програми за обучение и подготовка на докторанти по специалности от професионално направление „Икономика”, както и осигуряването на преподаватели по програмите и тяхното популяризиране. Партньорството се изразява и във взаимното предоставяне на материално-техническите бази и обмен на лекционни фондове за постигане на общите цели.

„Развитието на науката и научноизследователската дейност е абсолютен приоритет за Българската академия на науките. Съвместната дейност с партньор като Висшето училище по застраховане и финанси е възможност за обогатяване и развитие на науката и образованието, което желаем да постигнем с общи усилия”, коментира Акад. Никола Съботинов, Председател на БАН.

„Партньорството с БАН е признание за ВУЗФ. Като учебно заведение за нас е важно да се развива качеството на образованието и науката и ще се радваме да дадем своя принос към това водени и в партньорство с най-голямата научна институция в България БАН”, коментира доц. д-р. Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.